Projekt "Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku"

2022-03-28

Projekt "Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku" osmišljen je s ciljem kulturnog osvještavanja i usvajanja različitih načina izražavanja na stranom jeziku s naglaskom na ritam, pokret i intonaciju, verbalnim i neverbalnim sredstvima, a kako bi se ispunila dvostruka zadaća - upoznala kultura i običaji drugog naroda, kroz najistaknutija djela talijanske, engleske i francuske književnosti i popularne kulture, postigla maksimalna sličnost sa govorno-jezičnim izričajem izvornih govornika. Kroz dramske prikaze razvijat će se govorna kompetencija, kreativnost, jezične sposobnosti, melodioznost, spontanost i sveukupna izražajnost na stranom jeziku.
Projekt će se paralelno odvijati u skupinama ( talijanski i francuski kao strani jezik - početni i engleski kao strani jezik napredni). Sudionici u projektu su učenici triju Osnovnih škola - Jabukovac, Rapska i Gornje Vrapče i jedne Srednje škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.
Razdoblje provođenja je drugo polugodište školske godine 2021/2022.
Sa svakom skupinom radi profesor stranog jezika, stručnjak za pokret, uz stručnu potporu i superviziju stručnog suradnika na polju verbotonalnog pristupa i fonetske korekcije.
Vrednovanje: na kraju projekta završnim dramskim prikazima na javnoj priredbi ili online prilikom čega će se usporediti napredak govorno jezičnog izražaja. Dramski prikazi bit će javno objavljeni.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.