PROJEKTI

Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku

Projekt "Razvoj kulturne svijesti i načini izražavanja kroz dramske prikaze na stranom jeziku" osmišljen je s ciljem kulturnog osvještavanja i usvajanja različitih načina izražavanja na stranom jeziku s naglaskom na ritam, pokret i intonaciju, verbalnim i neverbalnim sredstvima, a kako bi se ispunila dvostruka zadaća - upoznala kultura i običaji drugog naroda, kroz najistaknutija djela talijanske, engleske i francuske književnosti i popularne kulture, postigla maksimalna sličnost sa govorno-jezičnim izričajem izvornih govornika. Kroz dramske prikaze razvijala se govorna kompetencija, kreativnost, jezične sposobnosti, melodioznost, spontanost i sveukupna izražajnost na stranom jeziku.
Projekt se paralelno odvijao u skupinama ( talijanski i francuski kao strani jezik - početni i engleski kao strani jezik napredni). Sudionici u projektu su učenici triju osnovnih škola - OŠ Rapska, OŠ Jabukovac i OŠ Gornje Vrapče i jedne srednje škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.
Razdoblje provođenja - drugo polugodište školske godine 2021/2022.
Sa svakom skupinom radio je profesor stranog jezika, stručnjak za pokret, uz stručnu potporu i superviziju stručnog suradnika na polju verbotonalnog pristupa i fonetske korekcije.
Vrednovanje: na kraju projekta završnim video dramskim prikazima prilikom čega se usporedio napredak govorno jezičnog izražaja.

Prošli projekti Hrvatske verbotonalne udruge

 Hrvatska verbotonalna udruga realizirala je projekt "Vrtuljak igara - edukacijsko-rehabilitacijske radionice za djecu i roditelje" za koji je udruzi dodijeljena jednokratna financijska potpora iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016. Ciljevi projekta bili su usmjereni na djecu oštećena sluha i/ili govora, na njihove obitelji, te stručnjake koji se u nekom segmentu svog profesionalnog rada bave djecom oštećena sluha i /ili govora. Realizacijom projekta stvorili smo neke od preduvjeta za podizanje razine svijesti o sposobnostima osoba s teškoćama i njihovim mogućnostima uključivanja u svijet koji ih okružuje. Uz navedeni projekt, u bližoj prošlosti Hrvatska verbotonalna udruga realizirala je dva projekta uz financijsku potporu Grada Zagreb, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u okviru programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz proračuna Grada Zagreba za 2014. i 2015. Nazivi projekata su: Program ranog učenja engleskog jezika za djecu s umjetnom pužnicom te Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge. Rad s mladima s teškoćama sluha i govora jedno je od područja djelovanja Hrvatske verbotonalne udruge. Osnovni cilj projekta bio je korisno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih s oštećenjem sluha s ciljem njihove integracije u zajednicu. Putem sporta promicali smo Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku diljem Europe. Mlade smo sustavno informirali o njihovim pravima i obvezama u zajednici te poticali poslodavce da zapošljavaju mlade s oštećenjem sluha.
Mladi s oštećenjem sluha, osim što su izravni korisnici, također su i nositelji aktivnosti Kluba mladih.
Projekt Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge mladima oštećena sluha omogućava da korisno i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme putem različitih radionica / aktivnosti. Aktivnosti Kluba mladih tijekom 2014. i 2015. godine bile su: medicinska joga, pilates, sportske aktivnosti (mali nogomet, košarka, badminton i stolni tenis) i radionice engleskog jezika. Programom je obuhvaćeno 52-je mladih s oštećenjem sluha i/ili govora. Kao posebnu vrijednost provođenja programa, istakli bi obuhvat mladih po završetku srednjoškolskog obrazovanja, prije uključivanje u tržište rada. Budući da, ova populacija predstavlja posebno rizičnu skupinu za koju nema predviđenih sustavnih programa, ovakav oblik rada značajan je doprinos prevenciji eventualnih nepoželjnih oblika ponašanja. Kao uspješan projekt izdvajamo i projekt koji je Hrvatska verbotonalna udruga realizirala 2013. i 2014. godine. Projekt "Logopedska patronaža u obitelji osobe s afazijom" realiziran je uz financijsku potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, u okviru programa od interesa za Grad Zagreb iz područja promicanja zdravlja.